Студиска програма социологија втор циклус (2018 – )

Насока: Современо македонско општество


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. СО101З/19 Современи теми од социологијата и социолошките теорииИло Трајковски
Константин Миноски
Марија Дракулевска Чукалевска
188
2.СО102З/19Методологија во социолошките истражувањаВесна Димитриевска94
3.СО107З/19Современо македонско општествоИло Трајковски 209
4.СО108З/19Моралот во современото македонско општествоТатјана Стојаноска Иванова 209

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.1136
2.Изборен предмет од листа бр.1136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.Магистерски труд15

Листа број 1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СО201И/19Религиски дијалог и соработкаЗоран Матевски136
2.СО202И/19Религиска состојба во Р.Македонија и БалканотЗоран Матевски136
3.СО203И/19Уметноста во современото општествоАнтоанела Петковска136
4.СО204И/19Интеркултурна комуникација и современи општествени процесиАнтоанела Петковска136
5.СО205И/19Современото семејство, родност и политикиАница Драговиќ 136
6.СО206И/19Миграциите, граѓаните и актуелните политикиАница Драговиќ 136
7.СО207И/19Етничките феномени во современите општестваКонстантин Миноски 136
8.СО208И/19Социологија на национализмотКонстантин Миноски 136
9.СО209И/19Македонското општество во процесите на евроинтеграција и глобализацијаМилева Ѓуровска 136
10.СО210И/19Одржлив развој и заштита на животната средина во Р. Македонија136
11.СО211И/19Пазарот на трудот и социјалниот капиталМилева Ѓуровска 136
12.СО212И/19Организациски аспекти на менаџментот на човечки ресурсиМилева Ѓуровска 136
13.СО213И/19Политиката во современото општествоИло Трајковски 136
14.СО214И/19Граѓанското содружништво и развојотИло Трајковски 136
15.СО215И/19Методологија на подготвување научно истражување и научен труд во социологијатаВесна Димитриевска 136
16.СО216И/19Општествени нееднаквости и сиромаштијаВесна Димитриевска 136
17.СО217И/19Медиумите во современото општествоМарија Дракулевска Чукалевска 136
18.СО218И/19Односот на глобалното и локалнотоМарија Дракулевска Чукалевска 136
19.СО219И/19Криминалот во современото општествоТатјана Стојаноска Иванова136
20.СО220И/19Совремието и општествените девијацииТатјана Стојаноска Иванова136