Втор циклус студиски програми


 • 8

  ПСИХОЛОГИЈА

 • 9

  СОЦИЈАЛНА РАБОТА / СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

 • 10

  СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

 • 11

  БЕЗБЕДНОСТ / ОДБРАНА / МИР

 • 12

  РОДОВИ СТУДИИ

 • 13

  ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ:

Решенија и акредитација за почеток на нова студиска програма на втор циклус студии 2023


Акредитација и решенија за почеток на студиска програма- Втор циклус на студии 2023


Решенија за почеток со работа на втор циклус студии

Решенија за акредитација на студиските програми на втор циклус студии