Истражувачки е-ресурси


Научната инфраструктура при Филозофскиот факултет ја сочинуваат и електронски бази на академски ресурси, кои за потребите на учење од далечина претставуваат неодмeнлива поддршка. Електронската база за академски трудови JSTOR,  вклучува пристап до сите збирки на JSTOR списанија (околу 3000 научни списанија), како и пристап до е-книги (околу 35.000 книги). Дополнително, обезбеден е пристап и до базата ARTSTOR, која нуди 3 милиони слики од водечките музеи, архиви на фотографии, вклучувајќи ретки и важни колекции кои не се достапни на друго место и кои опфаќаат широк спектар на дисциплини, претставени заедно со збир на специјализирани алатки за предавање и учење. Филозофскиот факултет континуирано работи на подобрување на научно-истражувачката инфраструкура и зголемување на пристапот до што поголем број на е-бази на академски ресурси.

Пристап до е-ресурси:АРТСТОР (на кампус)

АРТСТОР (надвор од кампус)

АРСТОР (надвор од кампус за студенти: за пристап надвор од кампусот, студентите треба да испратат емаил адреса на artstor@fzf.ukim.edu.mk во чиј наслов ќе стои бројот на индекс)


Елгар онлајн (на кампус)

Елгар онлајн (надвор од кампус – испратете e-mail за детали)


ЕБСКО (на кампус)

ЕБСКО (надвор од кампус- испратете e-mail за детали)