За потребите на електронска комуникација на активните студенти на Филозофскиот факултет на сите три циклуси на студии, во функција се електронски адреси со следниот домен: students.fzf.ukim.mk
Целосните емаил адреси гласат: ime.prezime@students.fzf.ukim.mk (oсвен кога има повеќе студенти со исто име и презиме, во кој случај се додава бројка 1, 2 и сл. по презимето. Oва се додава од страна на IKNOW администраторот при Филозофски факултет ).

Пристапот до овие емаил адреси е на следниот начин:

  1. www.office.com
  2. Sign in
  3. Се внесуваат корисничките податоци за сервисите на УКИМ:
    корисничко име: ime.prezime@students.fzf.ukim.mk
    лозинка: онаа која ја креирале сами, по добивањето на автоматски емаил од системот IKNOW. Истата може да ја сменат во секое време преку: https://pass.iknow.ukim.mk

За сите дополнителни информации слободно обратете се до: admin@fzf.ukim.edu.mk и Denkovski@fzf.ukim.edu.mk