Информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице: Василка Наумоска, Советник за човечки ресурси во Одделението за човечки ресурси и настава на Филозофски факултет-Скопје, тел.: 02/3116-520, лок. 256, е-mail: vasilka@fzf.ukim.edu.mk


2023

Годишен извештај слободен пристап до информации од јавен карактер 2023


2021

Годишен извештај ИЈК 2021

Годишен извештај ИЈК 2022

Барање за пристап до јавни информации

Решение

Решение


2020

Решение

Годишен извештај СПИЈ 2020

Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Решение