Информации од јавен карактер


2021

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице: Василка Наумоска, Советник за човечки ресурси во Одделението за човечки ресурси и настава на Филозофски факултет-Скопје, тел.: 02/3116-520, лок. 256, е-mail: vasilka@fzf.ukim.edu.mk

– Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до јавни информации

Решение

Решение


2020

Решение

Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Решение