Распоред на испити трет циклус


Термини за испити на трет циклус студии кај проф. д-р Ана Димишковска

Втора испитна сесија 

Методологија на научноистражувачката работа:

29.06.2021, 17 ч., онлајн, преку платформата Мајкрософт Тимс

Создавање на научно дело:

30.6.2021, 17 ч., онлајн, преку платформата Мајкрософт Тимс

Трета испитна сесија Методологија на научноистражувачката работа:

23.09. 2021 година, 17 ч. 

Создавање на научно дело 

24.09.2021 година 17 ч.


Термини за испити на трет циклус студии кај проф. д-р Дејан Донев

Втора испитна сесија 

„Научноистражувачка етика“ 

16.06.2021 во 12 часот во кабинет 151 на Филозофскиот факултет во Скопје

Начинот на реализација на испитите од третата испитна сесија ќе биде дополнително соопштен, во зависност од епидемиолошката ситуација во тој момент