Распоред на испити трет циклус


Термини за испити на трет циклус студии кај проф. д-р Ана Димишковска

Втора испитна сесија 

Методологија на научноистражувачката работа:

29.06.2021, 17 ч., онлајн, преку платформата Мајкрософт Тимс

Создавање на научно дело:

30.6.2021, 17 ч., онлајн, преку платформата Мајкрософт Тимс

Трета испитна сесија Методологија на научноистражувачката работа:

23.09. 2021 година, 17 ч. 

Создавање на научно дело 

24.09.2021 година 17 ч.


Термини за испити на трет циклус студии кај проф. д-р Дејан Донев

Испитот по предметот Научноистражувачка етика на трет циклус студии кај проф. д-р Дејан Донев ќе се реализира на 24.9.2021 година во 14:00 часот во кабинет 151 на Филозофски факултет.Студентите кои планираат да полагаат потребно е да се пријават на адресата  donevdejan@fzf.ukim.edu.mk најдоцна до 22.9.2021 година.

Начинот на реализација на испитите од третата испитна сесија ќе биде дополнително соопштен, во зависност од епидемиолошката ситуација во тој момент