Конференции и научни собири


20.10.2020 – ТРИБИНА:

„Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век“, Филозофски факултет, Амфитеатар 3 и https://zoom.us/j/97914000265

Програма


19-20.11.2020 – СИМПОЗИУМ:

„Промислување на пандемиите“, во организација на Филозофскиот факултет (Институт за филозофија) и Филозофското друштво на Мaкедонија. Апстрактите на излагањата треба да се испратат до 15 октомври 2020 година. Zoom link: https://zoom.us/j/93381230075

Програма