Распоред на часови трет циклус


ЕТИКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
на трет циклус студии кај проф. д-р Дејан Донев

30%

03.03.2021 (среда) 16-19:30 (5 часа)

04.03.2021 (четврток) 16-19 (4 часа)

70%

05.03.2021 (петок) 16-19:30 (5 часа)

08.03.2021 (понеделник) 16-19:30 (5 часа)

09.03.2021 (вторник) 16-19:30 (5 часа)

10.03.2021 (среда) 16-20 (6 часа)