Распоред на часови трет циклус


ЕТИКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
на трет циклус студии кај проф. д-р Дејан Донев

Сала за седници

21.02.2022 (понеделник) од 16 часот
22.02.2022 (вторник) од 16 часот
24.02.2022 (четврток) од 16 часот
28.02.2022 (понеделник) од 16 часот
01.02.2022 (вторник) од 16 часот
03.03.2022 (четврток) од 16 часот


Распоред на часови за предметот Методологија на научноистражувачката работа кај проф. д-р Ана Димишковска

30%
5 март (сабота) – 10.00 – 14.15 ч
11 март (петок) – 17.30 – 20.45 ч.
70%
15 март (вторник) – 17.30 – 20.45 ч.
19 март (сабота) – 10. 00 – 13.30 ч.
22 март (вторник) – 17. 30 – 20.45 ч.
26 март (сабота) – 10.00 – 14.15 ч.
29 март (вторник) – 17.30 – 20.45 ч.

Наставата ќе се одвива по електронски пат, преку платформата MsTeams.