Распоред на часови трет циклус


ЕТИКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
на трет циклус студии кај проф. д-р Дејан Донев

30%
02.12.2020 (среда) 16-19:30 (5 часа)
03.12.2020 (четврток) 16-19 (4 часа)

70%
04.12.2020 (петок) 16-19:30 (5 часа)
05.12.2020 (сабота) 10-13:30 (5 часа)
08.12.2020 (вторник) 16-19:30 (5 часа)
09.12.2020 (среда) 15-19 (6 часа)