Распоред на часови трет циклус


ЕТИКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
на трет циклус студии кај проф. д-р Дејан Донев

Сала за седници на Филозофскиот факулет

 
21.11.2022 (понеделник) од 16 часот
22.11.2022 (вторник) од 16 часот
23.11.2022 (среда) од 16 часот
24.11.2022 (четврток) од 17 часот
25.11.2022 (петок) од 17 часот
26.11.2022 (сабота) од 10 часот

Едновремено, останатите информации и материјали поврзани со реализација на предметот
ќе ги добиете за време нашата прва средба во понеделник.


Распоред на часови за предметот Методологија на научноистражувачката работа кај проф. д-р Ана Димишковска

30%
5 март (сабота) – 10.00 – 14.15 ч
11 март (петок) – 17.30 – 20.45 ч.
70%
15 март (вторник) – 17.30 – 20.45 ч.
19 март (сабота) – 10. 00 – 13.30 ч.
22 март (вторник) – 17. 30 – 20.45 ч.
26 март (сабота) – 10.00 – 14.15 ч.
29 март (вторник) – 17.30 – 20.45 ч.

Наставата ќе се одвива по електронски пат, преку платформата MsTeams.