Распоред на испити втор циклус


Историја и архивистика

есенска испитна сесија 2020/2021


Безбедност

есенска испитна сесија 2020/2021


Социологија

есенска испитна сесија 2020/2021


Родови студии

летна испитна сесија 2020/2021


Aрхеологија и Историја на уметноста

летна испитна сесија 2020/2021


Психологија

Есенска испитна сесија 2020/2021


Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент

есенска испитна сесија 2020/2021


Мир

есенска испитна сесија 2020/2021


Стратегиски и одбранбени студии

есенска испитна сесија 2020/2021


Менаџмент во образованието

есенска испитна сесија 2020/2021


Педагошки науки

есенска испитна сесија 2020/2021


Менаџмент на човечки ресурси

есенска испитна сесија 2020/2021


Филозофија

зимска испитна сесија 2020/2021


Специјална едукација и рехабилитација и Инклузивно образование

есенска испитна сесија 2020/2021


Меѓународни односи: разрешување конфликти, дипломатија и глобално управување

летна испитна сесија 2020/2021


Социјална работа и социјална политика

Есенска испитна сесија 2020/2021