Распоред на испити втор циклус


Историја и архивистика

Летна испитна сесија 2023/2024

Есенска испитна сесија 2021/2022

Зимска испитна сесија 2023/2024


Безбедност

Есенска испитна сесија (120 ектс)2022/2023

Есенска испитна сесија (60 ектс)2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023


Социологија

зимска испитна сесија 2021/2022


Родови студии

зимска испитна сесија 2021/2022


Aрхеологија и Историја на уметноста

зимска испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022


Психологија

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2023/2024


Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент

Есенска испитна сесија (120 ектс) 2022/2023

Есенска испитна сесија (60 ектс) 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесијса 2022/2023


Мир

есенска испитна сесија 2020/2021

есенска испитна сесија 2021/2022

Зимска испитна сесијса 2023/2024


Стратегиски и одбранбени студии

есенска испитна сесија 2020/2021

есенска испитна сесија 2021/2022


Менаџмент во образованието

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2022/2023


Педагошки науки

Есенска испитна сесија 2022/2023

летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2022/2023


Менаџмент на човечки ресурси

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска ипситна сесија 2022/2023


Филозофија

зимска испитна сесија 2020/2021


Специјална едукација и рехабилитација и Инклузивно образование

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023


Меѓународни односи: разрешување конфликти, дипломатија и глобално управување

зимска испитна сесија 2021/2022


Социјална работа и социјална политика

Есенска испитна сесија 2022/2023

летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2023/2024


Младинска работа

Зимска испитна сесија 2023/2024