MEET – Научна студентска конференција на Факултетските студентски собранија на Филозофски факултет и Педагошки факултет

Почитувани колешки и колеги, Ве покануваме да земете учество на првата МЕЕТ конференција, организирана од страна на студентите на Филозофскиот факултет. Сите научни трудови кои ќе бидат пре...

read more
Прв академски час

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“,Скопје ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИТЕ ОД I (ПРВА) ГОДИНА НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Се известуваа...

read more