Меѓународна конференција „Науката и општеството: придонесот на хуманистичките и општествените науки“

По повод јубилејот 100 години од основањето, Филозофскиот факултет во Скопје организира Меѓународна конференција „Науката и општеството: придонесот на хуманистичките и општественит...

read more