Прелиминарни листи на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус студии – докторски студии во вториот уписен рок во учебната 2023/2024 г.

Прелиминарни листи на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус студии - докторски студии во втори...

read more

ЗА НАСЦентарот за глобални промени (ЦГП) е истражувачка единица во рамки на Филозофскиотфакултет во Скопје. Иницијативата за негово основање беше започната во средината на...

read more

Програма за настан на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Петок 24 Ноември 2023 12.30 -12.45      Поздравни говори -         Проф. д-р Ратко Дуев, декан на Филозофскиот факултет -         Софија...

read more