<strong>С О О П Ш Т Е Н И Е за потребни документи за пријавување на кандидатите на Конкурсот за запишување на студенти во третиот уписен рок за учебната 2023/2024 на Филозофскиот факултет во Скопје</strong>

С О О П Ш Т Е Н И Е за потребни документи за пријавување на кандидатите на Конкурсот за запишување на студенти во третиот уписен рок за учебната 2023/2024 на Филозофскиот факулте...

read more
С О О П Ш Т Е Н И Е <strong>ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ ЗА СТУДИСКАТА 2023/2024 ГОДИНА</strong>

С О О П Ш Т Е Н И Е ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ ЗА СТУДИСКАТА 2023/2024 ГОДИНА...

read more
С О О П Ш Т Е Н И Е за потребни документи за пријавување на кандидатите на Конкурсот за запишување на студенти во вториот уписен рок за учебната 2023/2024 на Филозофскиот факултет во Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е за потребни документи за пријавување на кандидатите на Конкурсот за запишување на студенти во вториот упис...

read more