С О О П Ш Т Е Н И Е за потребни документи за пријавување на кандидатите на Конкурсот за запишување на студенти во вториот уписен рок за учебната 2023/2024 на Филозофскиот факултет во Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е за потребни документи за пријавување на кандидатите на Конкурсот за запишување на студенти во вториот упис...

read more
С О О П Ш Т Е Н И Е за потребни документи за пријавување на кандидатите на Конкурсот за запишување на студенти во првиот уписен рок за учебната 2023/2024 на Филозофски факултет во Скопје

ВАЖНО: кандидатите пред поднесувањето на документите, задолжително треба да ја пополнат електронската апликацијана следниот линк: www.upisi.ukim.edu.mkПоднесувањето на документите...

read more