Покана за известување на Панел дебата на тема „Општествените промени по Украина“, ЧЕТВРТОК 14. VII 2022 г. во 10 ч, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Покана за известување на Панел дебата на тема „Општествените промени по Украина“, ЧЕТВРТОК 14. VII 2022 г. во 10 ч, Филозофски факултет, Универзитет „С...

read more