Покането предавање

На 26 Мај 2022, со почеток во 12.30 часот, проф. д-р Даниел Синани од Филозофскиот факултет во Белград ќе одржи предавање на тема „Светите места и ритуалните функционери на народната р...

read more
Mеѓународната научна конференција „75 години Институт за педагогија – Воспитно-образовни предизвици и перспективи“

Faculty of Philosophy, Skopje is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Mеѓународната научна конференција „75 години Институт за педагогија – Воспитно-образовни предизвици и...

read more
УПИСИ 2022/23

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ НА...

read more