%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b8-2021-2022

Прв циклус


Трет уписен рок:

Решение за прием на студенти на прв циклус студии во трет уписен рок

Прелиминарна листа од трет уписен рок – прв циклус

Соопштение за потребни документи – трет уписен рок

Преглед на слободни места за трет уписен рок за учебна 2021/2022

Втор уписен рок:

Потребни документи за запишување на нови студенти на прв циклус од вториот уписен рок

Решение за прием на студенти на прв циклус од вториот уписен рок

Прелиминарна листа за упис на прв циклус (втор уписен рок)

Соопштение за потребни документи – втор уписен рок

Преглед на слободни места за втор уписен рок 21/22

Прв уписен рок:

Потребни документи за пријавување и запишување на студенти на прв циклус студии

Решение за прием на студенти на прв циклус

Прелиминарна листа прв уписен рок


Втор циклус


Втор уписен рок

Финални резултати од втор уписен рок – втор циклус студии

Конкурс за упис на втор циклус студии – втор уписен рок 2021/2022

Прв уписен рок

Соопштение за запишување на зимски семестар 2021/2022 втор циклус студии

Соопштение за потребни документи за пријавување на кандидатите на Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус во првиот уписен рок за учебната 2021/2022 на Филозофскиот факултет во Скопје

Конкурс за запишување на втор циклус студии на студиските програми во учебната 2021/2022 година

Трет циклус


Втор уписен рок

Соопштение за ничинот на пријавување и запишување

Упатството за реализација на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии

Прв уписен рок

Упатството за реализација на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии

Педагошко-психолошка и методска подготовка


Конкурс за запишување на педагошко-психолошка и методска подготовка на Филозофски факултет – Скопје – летен семестар

Конкурс за запишување на педагошко-психолошка и методска подготовка на Филозофски факултет – Скопје – зимски семестар