%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d1%85%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8%d1%82

ТРИБИНА: „Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век“


Организатор Филозофски факултет, УКИМ – Скопје

Соорганизатори: Македонско здружение на медицински уредници и Научна фондација СПИРОСКИ, Скопје, Република Македонија

Позадина:

Неделата на отворен пристап, глобален настан што сега влегува во својата десетта година, е можност членовите на академската и истражувачката заедница да продолжат да учат за потенцијалните придобивки од отворениот пристап, да го споделат она што го научиле со колегите и да помогнат да се инспирира пошироко учество во помагање да се направи Отворениот пристап како нова норма во истражувањето.

Отворен пристап до информации – бесплатен, непосреден, пристап до Интернет до резултатите од научното истражување и правото на користење и повторна употреба на тие резултати колку што ви требаат – има моќ да го трансформира начинот на спроведување на истражувањето и научното испитување. Има директни и широко распространети импликации за академијата, медицината, науката, индустријата и за општеството како целина.

Отворениот пристап (ОА) има потенцијал да ги зголеми инвестициите во истражувањето, да ја зголеми изложеноста и употребата на објавени истражувања, да ја олесни можноста за спроведување на истражувања преку достапната литература и да го подобри целокупниот напредок на истражувањата и достапноста на објавените резултати. Агенциите за финансирање на истражувањето, академските институции, истражувачите и научниците, наставниците, студентите и членовите на пошироката јавност поддржуваат чекор напред кон Отворен пристап, во поголем број секоја година. Неделата на отворен пристап е клучна можност за сите членови на заедницата да преземат активности за да го задржат овој моментум напред.

Неделата на отворен пристап оваа година ќе се одржи од 19 до 25 октомври 2020 год.

Предавачи: проф. д-р Мирко Спироски, проф. д-р Дончо Донев, проф. д-р Гордана Ристовска, проф. д-р Владимир Трајковски

Иницијатор/Организатор: проф. д-р Владимир Трајковски

Модератор: Андреа Ивановска

Слушатели: Уредници и заменици уредници, членови на уредувачки одбори од општесвено-хуманистички и биомедицински списанија од Македонија, библиотекари од ФЗФ, биомедицински и други библиотеки и друг стручно-админстративен персонал од списанијата.

Времетрање на едно предавање: 35 мин + 10 мин дискусија.

Ден на одржување 20.10.2020

Начин на одржување: на платформата Зум со 100 учесници плус споделување на Фејсбук страницата на ФЗФ или Јутјуб каналот.

Котизација: нема

Пријава на слушатели: vladotra@fzf.ukim.edu.mk

ПРОГРАМА

https://zoom.us/j/97914000265

Webinar ID: 979 1400 0265

Leave a Reply