Featured
%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87

Термин за реализирање на испитот Научно-истражувачка етика кај проф. д-р Дејан Донев на трет циклус студии е 08.02.2023 година во 13:00 часот, заедно со трудовите во печатена форма, индекс и пријава за испит во кабинет 151.