%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b8

СООПШТЕНИЕ

            На Филозофскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ќе бидат бранети следниве докторски дисертации:

1. На 11 јуни 2021 година (петок), со почеток во 10:00 часот со примена на средствата за електронска комуникација, кандидатот м-р Санде Смиљанов ќе брани докторска дисертација со наслов:

„Улогата на протоколот и одбранбената дипломатија во остварувањето на безбедноста на Република Македонија“

2. На 15.6.2021 година (вторник), со почеток во 11.00 часот во Сала за седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Љупчо Цветковски ќе брани докторска дисертација, со наслов:

„Социолошка анализа на противречноста изразена преку слободната волја и оправданието кај христијаните“

3.На 30 јуни 2021 година (среда), со почеток во 13.00 часот во Сала за седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Орданче Петров ќе брани докторска дисертација, со наслов:

Градот – тврдина Просек и неговиот ареал во средниот век

                                    Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

                                                    Филозофски факултет“