%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%93%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87

Свечено отворање на Меѓународна научна конференција „75 години Институт за педагогија“