%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%b5%d0%b4%d0%b5

Во голема жалост ја споделуваме веста дека денес, на 90 годишна возраст, почина академик Георги Старделов, еден од столбовите на македонската филозофска мисла и науката за убавото. Академик Георги Старделов e роден во Гевгелија, 28 август 1930, филозоф, естетичар, есеист, книжевен критичар, антологичар, теоретичар и историчар на културата. Дипломирал на Филозофскиот факултет, на Катедрата за филозофија на Универзитетот во Белград (1953). Докторирал Филозофија на Универзитетот во Скопје (1965). Професор е на Филозофскиот факултет во Скопје (1966–1995), и негов декан (1975–1977), прв декан на интердисциплинарните студии по новинарство (1977–1981), претседател на Филозофското друштво на Македонија и на Југославија, претседател на Друштвото на писателите на Македонија и претседател на македонскиот ПЕН центар. Почесен член е на Друштвото на уметници во Шпанската кралска академија и редовен член на Европската академија на науките и уметностите. Професор гостин е на неколку југословенски, европски и американски универзитети.

Georgi Stardelov, philosopher, aesthetician, essayist, literary critic, anthologist, theorist, and cultural historian, was born in Gevgelija on August 28, 1930. In 1953 he graduated from the Faculty of Philosophy, Department of Philosophy, at the University in Belgrade, and in 1965 he obtained his PhD in Philosophy at the University in Skopje. Stardelov was a professor at the Faculty of Philosophy in Skopje from 1966 to 1995, and Dean from 1975 to 1977. He was the first Dean of the interdisciplinary studiesin Journalism, from 1977 to 1981, president of the Philosophical Society of Macedonia and Yugoslavia, president of the Macedonian Writers’ Association, and president of the Macedonian Center of PEN International. He was also an honorary member of the Society of Artists of the Spanish Royal Academy, a full member of the European Academy of Sciences and Arts, and a visiting professor at several ex-Yugoslav, European, and American universities.

“Plenus annis abiit, plenus honoribus.”