%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5

На 26 Мај 2022, со почеток во 12.30 часот, проф. д-р Даниел Синани од Филозофскиот факултет во Белград ќе одржи предавање на тема „Светите места и ритуалните функционери на народната религијa“. Предавањето ќе се одржи во Сала за седници на Филозофскиот факултет.