Одлука за распишување избори за членови и претседател на Факултетското студентско собрание и именување Изборна комисија

%d0%be%d0%b4%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%88%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be