%d0%be%d0%b4%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd

Одлуката за избор на декан за мандатен период 2021-2024.