%d0%be%d0%b4%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-3-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%93%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4

Одбележување на Меѓународниот ден на лицата со попреченост – 3 Декември

Четврток, 3.12.2020, 11 часот

Линк за настанот: https://zoom.us/j/98196336898

ПОЗДРАВНИ ОБРАЌАЊА

Проф. д-р Никола Јанкуловски

Ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Проф. д-р Ратко Дуев

Декан на Филозофскиот факултет

Проф. д-р Наташа Станојковска-Трајковска

Раководител на Институтот за специјална едукација и рехабилитација

Проф. д-р Ристо Петров

Значењето на Институтот за специјална едукација и рехабилитација

Доделување награди од Фондација „Проф. д-р Љупчо Ајдински“

г-а Џулиета Ајдинска

Претставник од фондацијата

Претставување на:

ПОУ „Маца Овчарова“ од Велес

ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ од Скопје

Презентација на видео изработено од студентите од Институтот за специјална едукација и рехабилитација

Модератор: Климентина Ѓоршовска

Четврток, 3. XII 2020 год. I 11.00 часот

Голем амфитеатар на Филозофски факултет

https://zoom.us/j/98196336898

https://www.facebook.com/FilozofskiFakultet.mk