%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d1%81-%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8

Почитувани студенти на додипломски студии, 

Со цел успешно спроведување на е-наставата во текот на зимскиот семестар 2020/21 година, Филoзофскиот факултет и Факултетското студентско собрание ќе одржат обуки за сите студенти за користење на е-платформата МС Тимс. 

1. За да се приклучите на обуката прво е потребно да направите корисничко име и лозинка за сервисите на УКИМ. Упатството за сервисите на УКИМ може да го најдете ОВДЕ.

2. За да се приклучите на обуката за МС Тимс, најпрво прочитајте го упатството како да пристапите до Обуката. Упатството за пристап до обуката за МС ТИМС може да го најдете ОВДЕ.

3. Во продолжение се термините и линковите за обуките за МС ТИМС:

ТЕРМИНИ ЗА ОБУКА ЗА СТУДЕНТИ НА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ