%d0%ba-%d0%be-%d0%bd-%d0%ba-%d1%83-%d1%80-%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%88%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80

К О Н К У Р С за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми во учебната 2021/2022 година