%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%b4-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd

Записник од гласањето за избор на членови и Претседател на ФСС