Програма за настан на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

Петок 24 Ноември 2023

12.30 -12.45      Поздравни говори
–         Проф. д-р Ратко Дуев, декан на Филозофскиот факултет
–         Софија Филипиду, Амбасадор
–         Јоргос Стасинакис, Претседател на ΔΕΦΝΚ (Меѓународното друштво на
пријатели на Никос Казанѕакис)
–         Шериф Лужа,  Раководител на ΔΕΦΝΚ во Република Северна Македонија

12.45 -13.05 Проекција на документарен филм на Музејот на Н.Казанѕакис (на
англиски)

13.05-13.25 Говори
–         Елена Аврамиду, проф. на WAI-SISU и претседател на УНЕСКО-Јонскиот
универзитет, член на Координативниот одбор на ΔΕΦΝΚ – раководителка на
филијалата во Кина.
Тема: Писателското и поетското творештво на Никос Казанѕакис
–         Катерина Зографисту, д-р на Универзитетот Paul Valéry – Montpellier 3, член на
Координативниот одбор на ΔΕΦΝΚ, претседателка на филијалата во Грција.
Тема: ΔΕΦΝΚ и неговиот придонес за глобалното влијание на
творештвото на Никос Казанѕакис
13.25- 13.45 Дискусија