%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ

Македонија 2025 (Фондација МК2025) и Фондацијата „Атанас Близнакоф“ од САД распишаа отворен повик за доделување на 40 (четириесет) стипендии за талентирани студенти преку „Атанас Близнакоф„ програмата за студентска извонредност за учебната 2023/2024 година.

Стипендиите се доделуваат на редовни студенти кои ќе се запишат во прва година на прв циклус на студии на сите факултети при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ во Скопје. Истите се доделуваат на студенти кои постигнале исклучителни резултати и успех во средното образование, имаат достигнувања и мотивација за личен и професионален развој, но и кои немаат доволно средства за продолжување на образованието на факултет или област од интерес. Висината на стипендијата изнесува 2,500 американски долари годишно, по лице, и претставува највисок фонд за доделување на стипендии во нашата земја. Корисниците на стипендијата кои редовно и со успех ќе напредуваат во студиите можат да ја користат стипендијата сé до завршувањето на студиите од првиот циклус.

Краен рок за аплицирање на повикот е 15 октомври 2023 година.

Повеќе информации и услови за аплицирање за стипендија: 

https://macedonia2025.com/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-40-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%81/

Leave a Reply