Историја на уметноста и археологија

д-р Виктор Лилчиќ

Редовен професор

Проф. д–р Виктор Лилчиќ Адамс не доставил биографски и библиографски податоци.