Институт за безбедност, одбрана и мир

д–р Синиша Даскаловски

Професор во пензија

Проф. д–р Синиша Даскаловски не доставил биографски и библиографски податоци.