Проф. Марјан Јованов

Институт за археологија

д–р Марјан Јованов

Редовен професор

Проф. д–р Марјан Јованов не доставил биографски и библиографски податоци.