Институт за историја на уметноста и археологија

д–р Драги Митревски

Редовен професор

Проф. д–р Драги Митревски не доставил биографски и библиографски податоци.