Институт за филозофија

д–р Бранислав Саркањац

Редовен професор

Проф. д–р Бранислав Саркањац не доставил биографски и библиографски податоци.