Институт за филозофија

д–р Ристо Солунчев

Редовен професор

Проф. д–р Ристо Солунчев не доставил биографски и библиографски податоци.