%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82

Почитувани студенти,

Ве информираме дека на Филозофскиот факултет во Скопје се спроведува постапка за избор на Претседател и членови на Факултетско студентско собрание кои ќе се одржат на 16. 11.2023 година.
Како дел од изборните активности се предвидени собири на студенти на ниво на институт/интердисциплинарна студиска програма, на кои може да се предложат кандидати за членови на ФСС. Од страна на претседателите на избирачките поткомисии преку Iknow системот ќе бидете известени за начинот, времето и местото на одржување на собирите на вашиот институт/интердисциплинарна студиска програма.
Со почит,
Изборна комисија