ПКБ603И/18: Заштитни системи

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Приватна и корпоративна безбедностVI2+25

Наставник:

Цели на предметната програма:

Содржина на предметната програма:

Законски системи за електронска заштита кои се применуваат во различни сектори; Задолжителни мерки и регулативи за заштита во различни сектори; Процедури за одржување; Студија за лажни аларми и протоколи за акција во случај на лажни аларми; Различни типови на сензори; Заштитна опрема, Централизација, Волуметриски, периметарскии точкести детектори, Биометрики, Детекција на експлозиви и инспекција на пакети и багаж, Рампи и контрола на пристап, Возила, CCTV, Опрема за снимање, Автоматско препознавање на облици,Анализа на содржина – видео разузнавање, Опрема против кражба, IP; Дронови; Различни типови на паметни картички; Разузнавачки циклус; Бизнис разузнавање, Контра-индустриска шпионажа и маркетинг „предатори“, Сајбер шпионажа, Кризи и процедури за вонредни ситуации; Процедури за контрола на пристап, Контролни/командни табли; Системи за заштита со вооружена или не вооружена стража, Програмирање и услуги, Координација и управување, Интеграција на системи; Сеопфатна архитектура на безбедност; Мониторинг и следење, Истрага во електронски уреди: компјутерска форензичка истрага, Технологии за приватни детективи:креирање документација од податоци добиени од репродукција на звук и слика, комуникациски системи, скенирање, уредување и печатење на слики, системи за уредување на видео, уредување на текст, итн. Инфраструктура на системи базирани на употреба на информацискитетехнологи; Радио-фреквентни и безжични системи за заштита.

Литература:

1. Thomas L. Norman, Integrated Security Systems Design, Second Edition: A Complete Reference for Building Enterprise-Wide Digital Security Systems, 2nd Edition, Butterworth-Heinemann, 2014

2. Robert L. Pearson, PE , Electronic Security Systems: A Manager’s Guide to Evaluating and Selecting System Solutions, Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2007

3. Philip Walker, Electronic Security Systems. Better Ways to Crime Prevention, Butterworth-Heinemann, 1983

4. Michael Khairallah, Physical Security Systems Handbook: The Design and Implementation of Electronic Security Systems, Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006