2-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d1%83

2. Летна школа “Европско и балканско културно наследство“, 10-14 Јуни 2024, Скопје

во организација на Филозофски факултет, УКИМ и Филозофски факултет, Универзитет во Белград

АГЕНДА

10.06.2024 година, понеделник, предавална 3:

 • 17:00 Свечено отворање на Летната школа
 • 17:15 Предавање: Културното наследство и погледот на другиот: Ребека Вест
  • Проф. д-р Иван Џепароски , Филозофски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

11.06.2024 година, вторник, предавална 3

 • 10:00 Предавање: Заштита на нематеријалното културно наследство преку неформално и формално образование
  • Проф. Данијел Синани, Филозофски факултет, Универзитет во Белград
 • 11.00-11.30 Кафе пауза
 • 11.30 Предавање: За потеклото на гуслата на Балканот
  • Проф. д-р Ратко Дуев , Филозофски факултет, Универзитет Св . Кирил и Методиј“ во Скопје
 • 12.30-14.30 Пауза за ручек
 • 14:30 Предавање: Билазора – најраната кралска престолнина во внатрешноста на Балканот
  • Проф. д-р Драги​ Митревски , Филозофски факултет, Универзитет Св . Кирил и Методиј“ во Скопје
 • 15.30-16.00 Кафе пауза
 • 16.00 часот Предавање: Од зографи до академии: Трансформација на сакралната визулена културата на Балканот во 19 век
  • Проф. д-р Ненад Макуљевиќ , Филозофски факултет, Универзитет во Белград

12.06.2024 година, среда

 • 10:00 Предавање: Европскиот контекст на на стилскиoт диверситет во византиската уметност (11-14 век)
  • Проф. д-р Анета​ Серафимова Филозофски факултет, Универзитет Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје
 • 11.00-11.30 Кафе пауза
 • 11.30 Предавање: Remesiana – доцноантички и ранохристијански центар на средоземна Дакија
  • Проф. д-р Марко Јанковиќ, Филозофски факултет, Универзитетот во Белград
 • 12.30-14.30 Пауза за ручек
 • 14:30 Предавање: Другоста на Балканот
  • Проф. д-р Наташа Јовановиќ Ајзенхамер , Филозофски факултет, Универзитетот во Белград
 • 15.30-16.00 Пауза за кафе
 • 16.00 часот Предавање: Борба за научна вистина: археолошки заблуди и вистини
  • Проф. д-р Марјан Јованов, Филозофски факултет , Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

13.06.2024, четврток

 • 10:00 Теренска настава: посета на археолошкиот локалитет Билазора
 • 11.00 Работилница, презентација на наоди од истражувања
  • Проф. Антонио Јакимовски , Филозофски факултет, Универзитет Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје
 • 13:00 Ручек

14.06.2024 година, петок

 • 10:00 Свечено затворање, доделување сертификати, посета на Археолошки музеј на Филозофскиот факултет во Скопје

Aгенда и апстракти, мк.

Агенда и апстракти, срп.

Agenda and abstracts, eng.