%d0%be%d0%b4%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8

ПАЗАРОТ НА ТРУД ПОД ВЛИЈАНИЕ НА ДЕМОГРАФСКОТО СТАРЕЕЊЕ: ПЕРЦЕПЦИИ НА ПОВОЗРАСНИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

ментор: проф. д-р Јован Пејковски

Докторска дисертација на м-р Славко Жарков

одбрана: 22.04.2024, Сала за седници во 12:00 часот Филозофски факултет-Скопје