Human Resource Management [120 ect]
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. МЧРО101З/19Менаџмент и стратешки развој на човечките ресурсиЈован Пејковски
Виолета Арнаудова
Анета Баракоска
2210
2.Задолжителен предмет од Листа бр. 12210
3.Задолжителен предмет од Листа бр. 12210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. МЧРО201З/19 Социолошки и психолошки аспекти на организациите Милева Ѓуровска 2210
2.Задолжителен предмет од Листа бр. 12210
3.Задолжителен предмет од Листа бр. 22210

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. МЧРО301З/19 Методологија Наташа Ангелоска Галевска
Весна Димитриоска
2210
2.Задолжителен предмет од Листа бр. 3136
3.Задолжителен предмет од Листа бр. 3136
4. Задолжителен предмет од Листа бр. 4 63
5.Проект на истражување 115

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. Задолжителен предмет од Листа бр. 3136
2.Задолжителен предмет од Листа бр. 3136
3.Задолжителен предмет од Листа бр. 463
4.Магистерски труд 15

Листа број 1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.МЧРО102И/19Општа психологија Виолета Арнаудова2210
2.МЧРО103И/19Социологија на економијатаМилева Ѓуровска 2210
3.МЧРО104И/19Општа педагогија Анета Баракоска2210
4.МЧРО105И/19Социјален развој Јован Пејковски 2210
5.МЧРО106И/19Основи на статистикаНаташа Ангелоска Галевска2210

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.МЧРО202И/19Менаџмент на човечките ресурси во образованието Зоран Велковски
Лена Дамовска
Јасмина Делчева Диздаревиќ
2210
2.МЧРО203И/19Менаџмент на човечките ресурси во јавната администрација и социјалните дејностиСунчица Димитријоска2210
3.МЧРО204И/19Менаџмент на човечките ресурси во културата Антоанела Петковска2210
4.МЧРО205И/19Претприемништво и иновации Јован Пејковски Владимир Давчев2210

Листа број 3

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.МЧРО302И/19Меѓународен менаџмент на човечки ресурсиЈован Пејковски136
2.МЧРО303И/19Комуникација и разрешување на конфликти во организациитеМихајло Поповски136
3.МЧРО304И/19Менаџмент на стрес на работното местоМилева Ѓуровска136
4.МЧРО305И/19Управување со кариератаБилјана Блажевска Стоилковска136
5.МЧРО306И/19Промени и развој на организациитеБилјана Блажевска Стоилковска136
6.МЧРО307И/19Управување со различностите во организациите Владимир Давчев136
7.МЧРО308И/19Менаџмент на човечки ресурси во безбедносниот секторМарина Митревска136
8.МЧРО309И/19Мотивација на вработените Виолета Арнаудова136
9.МЧРО310И/19Статистичка анализа на податоци Наташа Ангелоска Галевска136
10.МЧРО311И/19Уметноста во современото општествоАнтонела Петковска136
11.МЧРО312И/19Водство во организациите Анета Баракоска136
12.МЧРО313И/19Деловна комуникација Вера Стојановска136

Листа број 4

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.МЧРО401И/19Социјално претприемништвоЈован Пејковски63
2.МЧРО402И/19Културни политикиАнтоанела Петковска63
3.МЧРО403И/19Образование за развојАнета Баракоска63
4.МЧРО404И/19Квалитативни методи на истражувањеНаташа Ангелоска Галевска63
5.МЧРО405И/19Управување на квалитетот на образованиетоВера Стојановска63
6.МЧРО406И/19Поттикнување на креативност во организациите Виолета Арнаудова63
7.МЧРО407И/19Организациски аспекти на менаџментот на човечки ресурсиМилева Ѓуровска63