Human Resource Management [60ec]
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. МЧР101З/19Менаџмент и стратешки развој на човечките ресурсиЈован Пејковски
Виолета Арнаудова
Анета Баракоска
2210
2.МЧР102З/19 Социолошки и психолошки аспекти на организациите Милева Ѓуровска 188
3..Задолжителен предмет од Листа бр. 1188
4.Задолжителен предмет од Листа бр. 294

Листа број 1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.МЧР103И/19Менаџмент на човечките ресурси во образованието Зоран Велковски
Лена Дамовска
Јасмина Делчева Диздаревиќ
188
2.МЧР104И/19Менаџмент на човечките ресурси во јавната администрација и социјалните дејностиСунчица Димитријоска188
3.МЧР105И/19Менаџмент на човечките ресурси во културата Антоанела Петковска188
4.МЧР106И/19Претприемништво и иновации Јован Пејковски Владимир Давчев188

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. МЧР201З/19 Планирање на научно истражување Наташа Ангелоска Галевска
Весна Димитриоска
188
2.Задолжителен предмет од Листа бр. 2210
3.Изборен предмет од Листа на УКИМ2210
4. Магистерски труд 15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.МЧР201И/19Меѓународен менаџмент на човечки ресурсиЈован Пејковски136
2.МЧР202И/19Комуникација и разрешување на конфликти во организациитеМихајло Поповски136
3.МЧР203И/19Менаџмент на стрес на работното местоМилева Ѓуровска136
4.МЧР204И/19Управување со кариератаБилјана Блажевска Стоилковска136
5.МЧР205И/19Промени и развој на организациитеБилјана Блажевска Стоилковска136
6.МЧР206И/19Управување со различностите во организациите Владимир Давчев136
7.МЧР207И/19Менаџмент на човечки ресурси во безбедносниот секторМарина Митревска136
8.МЧР208И/19Мотивација на вработените Виолета Арнаудова136
9.МЧР209И/19Статистичка анализа на податоци Наташа Ангелоска Галевска136
10.МЧР210И/19Уметноста во современото општествоАнтонела Петковска136
11.МЧР211И/19Водство во организациите Анета Баракоска136
12.МЧР212И/19Деловна комуникација Вера Стојановска136