Security [120 ect]
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. БС1013/19Теорија и системи на безбедност Митко Котовчевски
Сергеј Цветковски
2210
2.БС1023/19Менаџмент во безбедностОливер Бакрески
Ванчо Кенков
2210
3.Изборен предмет од листата бр. 12210

Листа број 1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. БС111И/19Ризици и закани на националната безбедност Тони Милески2210
2.БС112И/19Цивилна заштитаСергеј Цветковски
Ванчо Кенков
2210
3.БС113И/19КорупцијаТања Милошевска2210
4.БС114И/19Глобални безбедносни политикиГоран Зенделовски2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.БС2013/19Геополитика и безбедност / Geopolitics and Security)Тони Милески
Лидија Георгиева
2210
2.БС2023/19Национална безбедносна стратегијаЗоран Нацев
Горан Зенделовски
2210
3.Изборен предмет од листата бр. 22210

Листа број 2:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.БС212И/19Разузнавачко-безбедносни заедници на современите државиВанчо Кенков2210
2.БС213И/19Демократска контрола и надзор на разузнавачко-безбедносните заеднициОливер Бакрески2210
3.БС214И/19Разузнавање и контраразузнавањеМитко Котовчевски2210
4.БС216И/19Глобални еколошки заканиТони Милески 2210
5.БС217И/19Регионални вооружени конфликтиСиниша Даскаловски2210

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.БС3013/19Анализа и трансформации на кризиМарина Митревска
Тања Милошевска
2210
2.БС3023/19Безбедносни тенденции и предизвициСиниша Даскаловски
Зорица Салтировска
2210
3.Изборен предмет од листата бр. 32210

Листа број 3

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.БС311И/19Меѓународни безбедносни институцииЛидија Георгиева2210
2.БС312И/19Надворешна и безбедносна политикаОливер Бакрески2210
3.БС313И/19Терористичка тактика и оружјеВанчо Кенков2210
4.БС314И/19Антитероризам и контратероризамТања Милошевска2210
5.БС315И/19Тероризам и организиран криминалМитко Котовчевски2210

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.БС4013/19Методологија на истражувањето на безбедносните појавиВесна Димитриевска209
2.Изборен предмет од листата предмети на УКИМ63
3.Изборен предмет од листата предмети на УКИМ63
4.БС4023/19Магистерски труд15