Inclusive education
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. ИО101З/19Инклузивна култура, политика и практика Зора Јачова
Оливера Рашиќ-Цаневска
188
2.ИО102З/19Рана интервенција и инклузија Даниела Димитрова-Радојичиќ
Наташа Чичевска Јованова
188
3.ИО201З/19Проблеми во учењето /Learning difficulties Горан Ајдински
Зоран Киткањ
Александра Каровска Ристовска
188
4.Предмет од Листа бр. 1 136

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.ИО202З/19Планирање на научното истражувањеНаташа Ангелоска Галевска 136
2.Изборен предмет од листа бр. 1136
3.Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ63
4.ИО203З/19Магистерски труд15

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ИО111И/19Инклузивно образование на ученици со интелектуална попреченост Горан Ајдински
Наташа Чичевска Јованова
136
2.ИО112И/19Инклузивно образование на ученици со оштетен вид Даниела Димитрова-Радојичиќ 136
3.ИО113И/19Инклузивно образование на ученици со моторни нарушувања Оливера Рашиќ-Цаневска
Наташа Чичевска Јованова
136
4.ИО114И/19Инклузивно образование на учениците со оштетен слух Зора Јачова
Оливера
136
5.ИО115И/19Инклузивно образование на ученици со пореметување во однесувањето Зоран Киткањ 136
6.ИО116И/19Инклузивно образование на ученици со аутистичен спектар на нарушувања Наташа Чичевска Јованова
Наташа Станојковска Трајковска
136