Intercultural studies
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. ИС211/19 Теорија на културатаИван Џепароски
Антоанела Петковскa
30010
2.ИС212/19Методологија на општествените и хуманистичките наукиНаташа Ангеловска-Галевска
Ана Димишковска
30010
3.ИС213/19 Интеркултурно образованиеЗоран Велковски
Лена Дамовска
30010

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. Предмет од Листа бр.11806
2.Предмет од Листа бр.11806
3.ИСУКИМИзборен предмет од листата на УКИМ 903
4.ИСМТ Магистерски труд 45015

Листа број 1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ИС214/19Психологија на културата Михајло Поповски 1806
2.ИС215/19Интеркултурализам и социјална политикаСветлана Трбојевиќ1806
3.ИС216/19Интеркултурализам и книжевностНаташа Аврамовска1806
4.ИС217/19Интеркултурна семиотика и музеологијаНикос Чаусидис1806
5.ИС218/19Интеркултурни аспекти на византиската уметностАнета Серафимова1806
6.ИС219/19Османлиска култураДраги Ѓоргиев1806
7.ИС220/19Интеркултурализам и мирЛидија Георгиева 1806
8.ИС221/19 Културна антропологија и интеркултурализамСузана Симоновска 1806
9.ИС222/19Интеркултурна комуникацијаАнтоанела Петковска1806
10.ИС223/19Интеркултурализам и религијаЗоран Матевски1806
11.ИС224/19 Културата и инклузијата на лицата со попреченостАлександра Каровска-Ристовска1806