Motor disorder
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. ДП1041/19Едукација и рехабилитација на лица со моторни нарушувањаНаташа Чичевска Јованова
Оливера Рашиќ Цаневска
188
2.ДП1042/19Медицинска рехабилитација на моторните нарушувањаВладимир Трајковски188
3.ДП1043/19Современи трендови во окупационата терапија / Modern trends in occupational therapyОливера Рашиќ Цаневска
Наташа Чичевска Јованова
188
4.Предмет од Листа бр. 1136

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.ДП1044/19Планирање на научно истражувањеНаташа Ангелоска Галевска136
2.Изборен предмет од листа бр. 1136
3.Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ63
4.ДП3013/19Магистерски труд15

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ДП401И/19КинезитерапијаЕриета Николиќ-Димитрова136
2.ДП201И/19Инклузивно образованиеЗора Јачова136
3.ДП101И/19Генетски аспекти на инвалидностаВладимир Трајковски136
4.ДП402И/19Комбинирани пречки во развојотНаташа Станојковска Трајковска136
5.ДП403И/19Асистивни технологииДејан Ѓорѓевиќ136
6.ДП404И/19Современи трендови во креативната терапијаОливера Рашиќ Цаневска136