Economics and human resource development
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. СО101З/19 Современи теми од социологијата и социолошките теорииИло Трајковски
Константин Миноски
Марија Дракулевска Чукалевска
188
2.СО102З/19Методологија во социолошките истражувањаВесна Димитриевска94
3.СО105З/19Економија и општествоМилева Ѓуровска209
4.СО106З/19Население и развојАница Драговиќ209

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.1136
2.Изборен предмет од листа бр.1136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.Магистерски труд15

Листа број 1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СО201И/19Религиски дијалог и соработкаЗоран Матевски136
2.СО202И/19Религиска состојба во Р.Македонија и БалканотЗоран Матевски136
3.СО203И/19Уметноста во современото општествоАнтоанела Петковска136
4.СО204И/19Интеркултурна комуникација и современи општествени процесиАнтоанела Петковска136
5.СО205И/19Современото семејство, родност и политикиАница Драговиќ 136
6.СО206И/19Миграциите, граѓаните и актуелните политикиАница Драговиќ 136
7.СО207И/19Етничките феномени во современите општестваКонстантин Миноски 136
8.СО208И/19Социологија на национализмотКонстантин Миноски 136
9.СО209И/19Македонското општество во процесите на евроинтеграција и глобализацијаМилева Ѓуровска 136
10.СО210И/19Одржлив развој и заштита на животната средина во Р. Македонија136
11.СО211И/19Пазарот на трудот и социјалниот капиталМилева Ѓуровска 136
12.СО212И/19Организациски аспекти на менаџментот на човечки ресурсиМилева Ѓуровска 136
13.СО213И/19Политиката во современото општествоИло Трајковски 136
14.СО214И/19Граѓанското содружништво и развојотИло Трајковски 136
15.СО215И/19Методологија на подготвување научно истражување и научен труд во социологијатаВесна Димитриевска 136
16.СО216И/19Општествени нееднаквости и сиромаштијаВесна Димитриевска 136
17.СО217И/19Медиумите во современото општествоМарија Дракулевска Чукалевска 136
18.СО218И/19Односот на глобалното и локалнотоМарија Дракулевска Чукалевска 136
19.СО219И/19Криминалот во современото општествоТатјана Стојаноска Иванова136
20.СО220И/19Совремието и општествените девијацииТатјана Стојаноска Иванова136