Ancient and Byzantine philosophy
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. ФИ101З/19 Методологија на научноистражувачката работаАна Димишковска
Дејан Донев
2210
2. ФИ102З/19 Философија на 20 векРисто Солунчев
Иван Џепароски
2210
3.Изборен предмет од листа број 1 157
4.Изборен предмет од листата слободни предмети на УКИМ63

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ФИ211И/19Киберкултурата и техно-феминизмотВладимир Давчев157
2.ФИ212И/19Етика на одговорностаДенко Скалоски157
3.ФИ213И/19Филозофија на техникатаСузана Симоновска157
4.ФИ214И/18Филозофија на когнитивната наукаБоби Бадаревски157

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ФИ103З/19Платон и АристотелЈасмина Поповска1022
2.Изборен предмет од листата бр. 2511
3.ФИ201И/18Магистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ФИ215И/19Филозофија на исихазмотЈасмина Поповска115
2. ФИ216И/19 Философија на постмодернизмотРисто Солунчев115
3. ФИ217И/19 Теории на аргументацијатаАна Димишковска115
4. ФИ218И/19 Естетика на возвишенотоИван Џепароски115
5. ФИ219И/19 Теории за природата на религијатаМарија Тодоровска115
6. ФИ220И/19 Политичка филозофија на здравје и болестБранислав Саркањац115
7. ФИ221И/19 БиоетикаДејан Донев115