Visual impairment
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. ДП1031/19Едукација и рехабилитација на лицата со оштетен вид / Education and rehabilitation of persons with visual impairmentsДаниела Димитрова-Радојичиќ 188
2.ДП1032/19Посебни програми за работа со лицата со оштетен видДаниела Димитрова-Радојичиќ 188
3.ДП1033/19Планирање на научно истражувањеНаташа Ангелоска Галевска 188
4.Предмет од Листа бр. 1136

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.ДП1024/19Глувослепи лицаДаниела Димитрова-Радојичиќ
Зора Јачова
136
2.Изборен предмет од листа бр. 1136
3.Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ63
4.ДП3013/19Магистерски труд15

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ДП204И/19Асистивни технологииДаниела Димитрова-Радојичиќ
Зора Јачова
Дејан Ѓорѓевиќ
136
2.ДП101И/19Генетски аспекти на лицата со инвалидностВладимир Трајковски 136
3.ДП103И/19СоциопедијаЗоран Киткањ 136
4.ДП305И/19Психологија на слепи и слабовидни лицаОрхидеја Шурбановска136
5.ДП104И/19Ментално здравје на лица со попреченостМарија Ралева136
6.ДП306И/19Инклузивно образование на ученици со оштетен видДаниела Димитрова-Радојичиќ 136